FCB AFIRMA I UNIVERZITET METROPOLITAN ZAJEDNO U MISIJI AFIRMACIJE MLADIH KREATIVNIH SNAGA

Aktuelno - Beograd, 03 Decembar 2019

Dosadašnja uspešna saradnja između FCB Afirme i Univerziteta Metropolitan ozvaničena je potpisivanjem Ugovora. Naša generalna direktorka Maja Barać Stojanović i rektor Univerziteta dr Dragan Domazet su potpisivanjem ovog ugovora omogućili studentima završnih godina Univerziteta Metropolitan da obavavljaju stučnu praksu u različitim sektorima naše agencije i da na taj način zakorače u svet marketinga, primenjujući znjanja stečena na fakultetu na svakodnevni rad sa nekima od najvećih svetskih brendova. Pored neophodnih znanja i veština, čije je savladavanje osnovni preduslov za razvoj njihovih karijera i uspeha u marketinškoj zajednici,  praktikanti će imati priliku da postanu deo tima koji čine profesionalci i dobri ljudi ‒ da svojom bojom još malo začine najšareniju ekipu.

Poštujući sopstvena osnivačka načela da uvek imamo ozbiljnu strategiju za svoj brend, želimo da ponudimo i ozbiljnu strategiju za razvoj mladih ljudi u našem okruženju. Naš cilj se poklapa sa interesima mladih kreativnih snaga, a njihova afirmacija značiće korak napred kako za kreativnu industriju tako i za razvoj društvenih vrednosti koje su sadržane i u misiji naše mreže.

Neki od najboljih studenata Univerziteta Metropolitan su već imali priliku da se oprobaju na različitim pozicijama u agenciji.

Univerzitet Metropolitan je osnovan 2005. godine kao Fakultet informacionih tehnologija ‒ FIT. Izgrađen je po načelima Bolonjske deklaracije za evropski sistem obrazovanja. Nastavni program na ovom univerzitetu je usklađen sa preporukama američkih informatičkih profesionalnih udruženja IEEE i ACM, te je stoga diploma ovog univerziteta veoma poštovana i prepoznatljiva u svim krajevima sveta. Univerzitet se sastoji od tri fakulteta: Fakulteta informacionih tehnologija, Fakulteta za menadžment, Fakulteta digitalnih umetnosti.

Beograd
Cara Dušana 42
Srbija
T +381 11 3284 620
office@fcbafirma.rs

Zagreb
Ulica Grada Vukovara 224
Hrvatska
T +385 1 558 3173
office@fcbzagreb.hr

Tirana
Rruga Nikolla Tupe 15/3
Albania
T +355 45 605 955
office@fcbafirma.al

 

Feeling social?
Facebook Twitter Instagram